Særlig sensitiv: ressurs eller begrensning?

Begrepet «Særlig sensitiv» er forholdsvis nytt i Norden,  Det er imidlertid ikke snakk om en «sykdom» eller tilstand, men en type personlighetstrekk.