«Tilbud sommerstell»

«Vi tilbyr fornyelse av fjorårets avtale. 1047 kroner».